Than Mỹ Caggon Carbon

Liên hệ

Đăng ký nhận báo giá

Calgon Carbon tự hào cung cấp các sản phẩm giúp tạo ra nước tinh khiết và không khí sạch cho một thế giới tốt đẹp hơn.

  •  Than hoạt tính Calgon
  •  Autralia – Úc
  •  Hạt không định hình, màu đen
  •  900
  •  420 kg/m3
  •  6.5 ~ 7.5