Showing all 10 results

Công nghệ RO là công nghệ lọc nước tiên tiến và triệt để nhất hiện nay. Vì các khe hở màng lọc RO có kích thước 0,0001nicronmet giống như cơ chế hoạt động của thận người sẽ cho ra sản phẩm nước hoàn toàn tinh khiết

Nước sau khi qua lọc uống được ngay, nước có vị ngon, ngọt, tinh khiết vô trùng. Sử dụng phù hợp với nhiều nguồn nước nhà nước giếng khoan, nước máy, nước sông, nước lợ…. đều có thể mang đến nguồn nước tinh khiết. Vì đặc điểm này mà máy lọc nước RO đang được ưa chuộng rộng rãi và phổ biến đến ngày nay.

Máy Lọc Nước Công Nghiệp

Dây chuyền lọc nước RO 300Lit

35,000,000 đ

Máy Lọc Nước Công Nghiệp

Dây Chuyền Lọc Nước RO 500L/Giờ

55,000,000 đ

Máy Lọc Nước Công Nghiệp

Dây chuyền lọc nước RO 750l/giờ

Liên hệ

Máy Lọc Nước Công Nghiệp

Dây chuyền lọc nước RO 1000L/Giờ

Liên hệ

Máy Lọc Nước Công Nghiệp

Dây chuyền lọc nước RO 1500l/giờ

Liên hệ

Máy Lọc Nước Công Nghiệp

Dây chuyền lọc nước RO 2000l/giờ

Liên hệ

Máy Lọc Nước Công Nghiệp

Dây chuyền lọc nước RO 2.500l/giờ

Liên hệ

Máy Lọc Nước Công Nghiệp

Dây Chuyền Lọc Nước RO 3000L/Giờ

Liên hệ

Máy Lọc Nước Công Nghiệp

Dây chuyền lọc nước RO 5000l/giờ

Liên hệ

Máy Lọc Nước Công Nghiệp

Dây chuyền lọc nước 10000 lít/giờ

Liên hệ