Lọc Tổng Sinh Hoạt PA-T03

22,000,000 đ 18,000,000 đ

Đăng ký nhận báo giá

GIẢI PHÁP GIÚP XỬ LÝ NƯỚC BỊ NHIỄM CÁC KIM LOẠI NẶNG

Qua khảo sát thực tế ở Việt Nam đặc biệt khu vực đồng bằng hàm lượng sắt trong nước ở các giếng khoan là rất cao gấp hàng trăm lần hàm lượng cho phép.

50 in stock