Lọc Tổng Sinh Hoạt Cao Cấp ATP 05

Liên hệ

Đăng ký nhận báo giá

Sự tắc nghẽn là do cáu cặn gây ra trong đó các chất kết lắng được hình thành từ những chất lơ lửng trong nước. Một chất kết lắng sẽ bao gồm những lượng cụ thể cáu cặn và chất gây ăn mòn cùng với sự phát triển của vi sinh vật.