Chính Sách Và Quy Định

Công ty TNHH Xây Dựng TM-DV Phương Anh quyết tâm phấn đấu trở thành một doanh nghiệp nghiên cứu khoa học có uy tín và chất lượng trong ngành nghiên cứu, phân tích, thi công, lắp đặt và xử lý ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, Công ty TNHH Xây Dựng TM-DV Phương Anh không ngừng cải tiến các phương pháp quản lý, nâng cao năng lực thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, sử dụng các tiêu chuẩn của nước ngoài đã được Bộ Tài Nguyên Môi Trường: (VILAS, ISO, VIMCERTS…), sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong công tác tư vấn như: (Auto CAD; PHOTOSHOP; MS Office …). Các mát móc thiết bị tủ ấm BOD5, máy phá mẫu COD, máy đo quang, máy đo pH, các thiết bị đo nhanh tại hiện trường … Đặc biệt nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH Xây Dựng TM-DV Phương Anh. Tất cả với mục đích bảo đảm chất lượng và tiến độ, thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.
Nhằm đảm bảo chất lượng cao cho sản phẩm, Công ty TNHH Xây Dựng TM-DV Phương Anh đang từng bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2000, VILAS.

Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Xây Dựng TM-DV Phương Anh cam kết thực hiện chính sách chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, VILAS, VIMCERTS làm việc hết khả năng vì sự phát triển bền vững của Công ty TNHH Xây Dựng TM-DV Phương Anh cũng như khách hàng.

Rất mong được sự tin tưởng của Quý Chủ Đầu Tư.

Tin liên quan

Trả lời